Heggen knippen per ‘strekkende meter’

Afgelopen zaterdag 18 maart 2023 heeft de officiële aftrap plaatsgevonden van het wijkevenement van dit jaar met als thema: ‘Vreewijk kleurt nog groener’.
Ook vrijwilligers van de Museumwoning waren aanwezig. In het zaaltje van Het Witte Paard konden geïnteresseerden genieten van een unieke fotopresentatie van allerlei Vreewijktuinen uit diverse tijdsperioden.

 

Wonen in Vreewijk betekent ook tuinieren

Vanaf het begin van het ontstaan van Vreewijk zijn de bewoners verplicht een tuin aan te leggen en te onderhouden. De plantsoenen, heggen, gazons, klimplanten en bomen werden door de huisbaas (destijds N.V. Mij. Volkshuisvesting Tuindorp-Vreewijk) gedaan. In hun jaarverslag van 1923 staat vermeld: ‘De heggen, in totaal plm. 38.000 strekkende meters, driemaal geknipt, de gazons in totaal 11.000 m2, viermaal gemaaid.’

 

Tuinen Keurings Commissie

In 1923 begon de buurtvereniging ‘Het Zuider Tuindorp’ met het keuren van tuinen. Deze taak werd in 1924 overgenomen door de directeur, de heer Koert. Hij richtte de Tuinen Keurings Commissie (TKC) op.

Reacties zijn gesloten.